ماجرای حمله شیمیایی دوما ساخته و پرداخته غربی ها


یک حمله به وسیله سلاح شیمیایی بود که در شهر دوما سوریه اتفاق افتاد. دستکم ۷۰ تن غیرنظامی که اکثر آنها زن و کودک بودند کشته شدند


۰ نظر