لحظه تاریخی؛ رهبر کره شمالی وارد خاک کره جنوبی شد!


لحظه تاریخی در روابط دو کره؛ رهبر کره شمالی وارد خاک کره جنوبی شد...


۰ نظر