اذعان مجدد ترامپ به سوء استفاده از ثروت کشورهای عرب خلیج فارس!


رئیس جمهور آمریکا باز هم به سو استفاده از ثروت کشور های عربی حاشیه خلیج فارس اذعان مجددی داشت...!


۰ نظر