بازگشایی سفارت آمریکا در قدس اشغالی


امروز و در روز نکبت آمریکا سفارت خود در اسرائیل را به قدس منتقل کرد.


۰ نظر