رزمایش رعدبزرگ، تنش میان دو کره را بیش از پیش افزایش داد


رزمایش مکس تاندر که توسط آمریکا و کره جنوبی به صورت همزمان درحال برگزاری است واکنش شدید کره شمالی را در پی داشت.


۰ نظر