کشف اشياء گران قيمت از اقامتگاه نخست وزير سابق مالزي


پلیس مالزی بامداد جمعه ۲۸۴ کارتن حاوی کیف دستی زنانه و ده‌ها چمدان حاوی پول و جواهرات را از یک اقامتگاه خصوصی متعلق به نجیب رزاق نخست وزیر سابق این کشور کشف و ضبط کرد. 


۰ نظر