پاسخ مقتدرانه پوتین به بی ادبی اردوغان!


اردوغان جلوی پوتین نیم‌خیز بلند شد! پوتین‌ هم صندلیشو‌ پرت کرد تا ادب رو یاد بگیره


۰ نظر