آتش زدن عروسک امانوئل ماکرون در شهر پاریس


اعتراضات مردمی در شهر پاریس به رییس جمهور فرانسه


۰ نظر