آیا دست کشیدن کره شمالی از برنامه هسته ای ژست سیاسی است؟


دیدار ترامپ با کیم جونگ اون در حاله ای از ابهام


۰ نظر