گوگل و فیس بوک تحت تعقیب مقامات قضایی آمریکا!


تحت تعقیب قرار گرفتن فیس بوک و گوگل به علت نقض قوانین در تبلیغات سیاسی


۰ نظر