سایه جنگ تجاری در اجلاس گروه هفت!


گردهمایی 7 کشور ثروتمند دنیا در حالی برگزار می شود که اختلافات بین اعضای آن بسیار زیاد است.


۰ نظر