بررسی دلایل آتش سوزی صندوقهای رای در عراق


صندوقهای آتش گرفته انتخابات پارلمانی در عراق مورد  بررسی قرار گرفت


۰ نظر