بالا گرفتن اختلافات عراق و ترکیه بر سر آب


گزارشی تلخ از آغاز فاجعه ای زیست محیطی برای منطقه بین النهرین در پی احداث سد ایلیسوی ترکیه در دجله


۰ نظر