شکست آمریکایی ها در اجماع سازمان ملل به نفع اسرائیل


طرفداران فلسطین در سازمان ملل قطعنامه ای تصویب کردند که با 120 رای موافق و 8 رای مخالف به تصویب رسید.


۰ نظر