استعفا وزیر کشور آلمان


استعفا وزیر کشور آلمان در اعتراض به سیاست مهاجرتی مرکل


۰ نظر