هزینه های گزاف جنگنده ی F-35 این بار گریبان گیر ایتالیا شد


ایتالیا برای مبارزه با مشکلات اقتصادی، از خرید جنگنده چند ملیتی F-35 که خط تولید آن را زیر نظر آمریکا در خاک خود دارد، منصرف شد!


۰ نظر