وادار کردن آمریکا به خروج از خاورمیانه


ولایتی : آمریکایی ها را وادار به خروج از منطقه می کنیم و اجازه دخالت به امور منطقه را به آنها نمیدهیم


۰ نظر