ترامپ از لندن فراری شد!


در تجمعات گسترده ای که امروز در لندن رخ داد محل نشست سران انگلیس و آمریکا تغییر کرد


۰ نظر