جان کری: ترامپ فهمی از آمریکا ندارد


جدیدترین صحبت های وزیر خارجه پیشین آمریکا نسبت به ترامپ.


۰ نظر