حمایت جان کری از ترامپ برای تشدید فشارها علیه ایران!


«جان کری» وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در گفت وگو با شبکه خبری پی‌بی‌اس گفت که دولت ترامپ اساساً راهبرد تغییر حکومت ایران را دنبال می کند.


۰ نظر