یازده سپتامبر و پرسش‌های بی پاسخ


در سالگرد ماجرای ۱۱ سپتامبر، جزئیات بیشتری از وقایع پشت پرده این واقعه در کتاب " وقتی سگ‌های نگهبان پارس نکردند" در آمریکا منتشر شده است.


۰ نظر