حذف دلار از مبادلات مسکو و پکن


برای ثبات بازار در روسیه و چین تصمیم جدیدی اتخاذ خواهد شد مبنی بر حذف دلار از مبادلات تجاری این دو کشور.


۰ نظر