انصراف العبادی از نامزدی برای نخست‌وزیری عراق!


نخست وزیر عراق از نامزدی خود برای تصدی ریاست دولت آینده عراق کناره گیری کرد.


۰ نظر