تکرار عهد شکنی آمریکا ، این بار با کره شمالی!


ایالات متحده روز پنجشنبه یک شرکت فناوری چینی، مدیر عامل اهل کره شمالی آن و شعبه روسی این شرکت را به اتهام انتقال غیرقانونی منابع مالی به کره شمالی و نقض تحریم های آمریکا، با تحریم های جدیدی مجازات کرده است.


۰ نظر