هوک چپ و راست به سعودی ها در نیویورک!


رئیس جمهور آمریکا پس از فروش میلیاردها دلار اسلحه به سعودی ها بار دیگر با توهین و تحقیر بر سرشان فریاد می زند و به آنها می گوید به خاطر ما در امانید معلوم نیست چه بر سرتان بیاید...!


۰ نظر