سرنوشت مبهم جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد سعودي


شنود مقامات اطلاعاتی آمريکا از تماسهای دو مسئول عربستانی درباره طرح بازداشت اين روزنامه نگار منتقد سعودی و از طرفی انجام ندادن اقدامی؛ سرنوشت خاشقجی را در هاله ای از ابهام فرو برده است.


۰ نظر