صحبت های توهین آمیز دوباره ترامپ خطاب به عربستان


صحبت های تلفنی ترامپ با شبکه تلویزیونی فاکس.


۰ نظر