سید حسن نصرالله: ترامپ تمام اعراب را تحقیر میکند


صحبت های دبیرکل حزب الله لبنان.


۰ نظر