نا آرامی ترامپ در آغاز انتخابات کنگره آمریکا


انتخابات کنگره آمریکا میتواند مشکلاتی را برای ترامپ به ارمغان بیاورد.


۰ نظر