صف‌های طولانی رای‌ گیری در آمریکا


طبق این رای گیری دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را در دست گرفتند و جمهوری خواهان کنترل سنا را حفظ کردند‎.


۰ نظر