احتمال استیضاح ترامپ، نزدیک تر از همیشه


با بدست گرفتن اکثر کرسی های مجلس نمایندگان احتمال استیضاح ترامپ قدرت گرفته است.


۰ نظر