تحقیر مجدد خبرنگار CNN توسط ترامپ


درگیری دوباره رئیس جمهور آمریکا با خبرنگار CNN در فرودگاه پاریس


۰ نظر