کاخ سفید و دردسرهای بن سلمان!


ترامپ در تقابل میان کنگره و کاخ سفید به دنبال راضی کردن سناتور‌هایی است که بن سلمان را روانی و خطرناک می‌دانند...


۰ نظر