دستگیری دانش آموزان معترض توسط پلیس فرانسه


اینجا خاورمیانه نیست، اینجا نزدیک پاریس است و پلیس فرانسه صدها نفر از  دبیرستانی‌های معترض را دستیگر کرده است


۰ نظر