اختلاف برسر نشست شواری همکاری علیه خلیج فارس


غیبت سران عمان و قطر در نشست ریاض


۰ نظر