دست دادن طرف های یمنی بعد از مذاکرات طولانی در سوئد


پایان خوش در مذاکرات طرفین یمنی در سوئد


۰ نظر