پس لرزه های ادامه دار تصمیم آمریکا


واکنش سناتورهای امریکایی به تصمیم ترامپ درباره خروج از سوریه


۰ نظر