خداحافظی جیمز متیس با کابینه ترامپ؛راهب جنگجو رفت!


 اعلام خروج نیروهایی آمریکا از سوریه و افغانستان، زلزله سیاسی در امریکا رقم زد و منجر به استعفای جیمز متیس ، وزیر دفاع آمریکا شد..


۰ نظر