شوک هم پیمانان آمریکا از تصمیم ترامپ


دستور خروج فوری ترامپ برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و سوریه، همپیمانان این کشور و اعضای کنگره را شوکه کرده است.


۰ نظر