خروج از سوریه،هدیه کریسمسی آمریکا به ایران و روسیه!


متحدان ایالت متحده و سناتورهای این کشور،معتقدند که ترامپ با خروج از سوریه،به ایران و روسیه هدیه کریسمسی داده است..!


۰ نظر