ترامپ:خروج از جنگهای بی پایان جزو مهمترین وعده های من بود


صحبتهای رئیس جمهور آمریکا در اولین نشست کابینه خود در سال ۲۰۱۹


۰ نظر