اوضاع نابسامان کارمندان آمریکایی پس از تعطیلی دولت


پس از آن که اعضای کنگره آمریکا نتوانستند بر سر تامین مالی ساخت دیوار مرزی با مکزیک به توافق برسند،رئیس جمهور آمریکا دستور تعطیلی محدود دولت را صادر کرد.تعطیلی که بسیار به ضرر کارمندان دولت این کشور تمام شده است...


۰ نظر