عقب نشینی ترامپ : با فولاد هم میتوان دیوار مقاوم ساخت!


گویا دونالد ترامپ پس از 3 هفته تعطیلی دولت و به هم خوردن اوضاع از تصمیمش عقب نشینی کرده است...


۰ نظر