گیرافتادن ترامپ در گوشه رینگ دیوار مرزی!


پس از حدود 3 هفته تعطیلی بخش هایی از دولت آمریکا،همچنان توافقی بین ترامپ و کنگره حاصل نشده است...


۰ نظر