تظاهرات کارمندان آمریکایی در اعتراض به ادامه تعطیلی دولت


 صدها نفر از کارمندان دولتی در آمریکا در اعتراض به تداوم تعطیلی دولت به سمت کاخ سفید راهپیمایی کردند.


۰ نظر