داستان دیوارهای پشت دیوار ترامپ!


ترامپ تهديد کرده است،چنانچه مجلس نمايندگان، هزينه ديوار مکزيک را به دولتش ندهند،، وضع اضطراری اعلام می کند.


۰ نظر