درگیریهای شدید در شروع هفته نهم اعتراضات جلیقه زردها


هزاران معترض در نهمین شنبه اعتراضات جلیقه زردهای فرانسوی در پاریس پایتخت این کشور و چندین شهر دیگر به خیابان آمدند.


۰ نظر