حمله جلیقه زردها به یک خبرنگار در تظاهرات فرانسه


در جریان تظاهرات اخیر فرانسه، جلیقه زردها به یک خبرنگار یورش بردند.


۰ نظر