تظاهرات «بشقاب به دستان» در خیابان های آمریکا


کارمندان بیکار شده دولت آمریکا همچنان در حال تظاهرات هستند و به نظر آتش اختلافات بین کاخ سفید و کنگره آمریکا هم پایانی ندارد...


۰ نظر