پارلمان بریتانیا توافقنامه برگزیت را دوباره رد کرد!


اعضای پارلمان انگلیس روز سه شنبه برای دومین بار به طرح پیشنهادی نخست وزیر این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا رأی منفی دادند.


۰ نظر